Privatisering drinkwatersector niet in Nederland Pas op voor gevolgen schaliegaswinning Vewin Waterspiegel Update | Lees online | Afmelden
Nummer 2
Privatisering drinkwatersector niet in Nederland   
Privatisering van Nederlandse drinkwaterbedrijven is niet aan de orde omdat de Drinkwaterwet dit uitsluit en de EU niet bevoegd is om het op te leggen. Het zou ook een stap terug zijn qua verantwoordelijkheid, die ligt nu bij overheden die aanspreekbaar zijn.
» Naar het artikel
 
Pas op voor gevolgen schaliegaswinning
Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de Tweede Kamer een lijst gestuurd van chemische stoffen die de afgelopen vijf jaar zijn gebruikt bij het fracken. Uit het onderzoek van KWR blijkt dat van veel stoffen die tijdens het fracken in de bodem worden gebracht, de beoordeling op basis van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) nog helemaal niet is afgerond.
» Naar het artikel
 
Strengere handhaving WION noodzakelijk
Beter toezicht op naleving en het beboeten van overtreders van de Wet Informatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (WION). Dat moet volgens Vewin het uitgangspunt zijn bij een aanpassing van deze wet. De WION – van kracht sinds 2008 – moet graafschade aan ondergrondse netwerken beperken. Sindsdien verrichtten netbeheerders, aannemers en het Kadaster veel werk om inzichtelijk te maken waar kabels en leidingen zich bevinden. Maar nu, vijf jaar later, blijkt de graafschade niet te zijn afgenomen.
» Naar het artikel
 
Minister Schultz in vernieuwde Waterspiegel 1
Waterspiegel steekt vanaf 2013 in een nieuw jasje en wordt ook dikker dan u als lezer gewend bent. In de eerste editie spreekt minister Schultz van Haegen (I & M) over enkele actuele waterdossiers, waaronder het BAW, de koppeling tussen KRW en Deltaprogramma, en de Drinkwaterwet. In dat laatste kader gaf zij aan geen aanleiding te zien om de publieke eigendom van de Nederlandse drinkwatervoorziening anders te gaan regelen. Verder in dit nummer...
» Naar het artikel
 
Nieuws
» Naar het artikel
» Naar het artikel
» Naar het artikel
» Naar het artikel
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland
Website  |  Reageren  |  Doorsturen  |  Mijn gegevens  |  Aanmelden  |  Afmelden