Waterspiegel Update  
Pas op voor gevolgen schaliegaswinning
Het ministerie van Economische Zaken heeft aan de Tweede Kamer een lijst gestuurd van chemische stoffen die de afgelopen vijf jaar zijn gebruikt bij het fracken. Uit het onderzoek van KWR blijkt dat van veel stoffen die tijdens het fracken in de bodem worden gebracht, de beoordeling op basis van REACH (Registratie, Evaluatie, Autorisatie en restrictie van CHemische stoffen) nog helemaal niet is afgerond. 


 
Onderzoek nodig naar risico’s
Ook blijkt voor stoffen die als gevaarlijk worden geclassificeerd, geen adequate risicobeoordeling voor het grondwater te zijn uitgewerkt. Vewin wil dat daarom nu eerst beter onderzoek wordt gedaan naar de risico’s van deze stoffen.

Het winnen van schaliegas staat wereldwijd volop in de belangstelling, vanwege de grote voorraden die er nog van zijn van deze fossiele brandstof. Daarom voeren verschillende bedrijven de druk bij de overheid op om toestemming te krijgen voor winning van schaliegas. Al in een vroeg stadium liet Vewin weten dat eerst de gevolgen van deze winning voor de drinkwaterbronnen in kaart moeten worden gebracht en mogelijke risico’s worden uitgesloten.

Geschiedenis schaliegas in Nederland
In Nederland verleende de gemeente Boxtel in 2011 de eerste vergunning aan mijnbouwbedrijf Cuadrilla om te boren naar schaliegas. Na protest oordeelde de rechtbank in Den Bosch dat de gemeente ten onrechte ontheffing had verleend voor een proefboring. Daaropvolgend zette voormalig minister Verhagen van het ministerie van  Economische zaken, Landbouw en Innovatie de proefboringen naar schaliegas in het Brabantse Boxtel 'on hold'. Een van de oorzaken waren aardbevingen in Groot-Brittannië die mogelijk werden veroorzaakt door de boringen naar schaliegas. De minister eiste verder onderzoek. Vewin gaf aan zich vooral zorgen te maken over de gevolgen van de boringen voor de grondwaterkwaliteit.
De resultaten van de onderzoeken naar de veiligheid van schaliegasboringen worden medio 2013  verwacht.
 
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland