Waterspiegel Update  
Minister Schultz in vernieuwde Waterspiegel 1
Waterspiegel steekt vanaf 2013 in een nieuw jasje en wordt ook dikker dan u als lezer gewend bent. In de eerste editie spreekt minister Schultz van Haegen (I & M) over enkele actuele waterdossiers, waaronder het BAW, de koppeling tussen KRW en Deltaprogramma, en de Drinkwaterwet. In dat laatste kader gaf zij aan geen aanleiding te zien om de publieke eigendom van de Nederlandse drinkwatervoorziening anders te gaan regelen.
 

  
 In de eerste editie van Waterspiegel spreekt minister Schultz van Haegen (I & M) over enkele actuele waterdossiers, waaronder het BAW, de koppeling tussen KRW en Deltaprogramma en de Drinkwaterwet. In dat laatste kader gaf zij aan geen aanleiding te zien om de publieke eigendom van de Nederlandse drinkwatervoorziening anders te gaan regelen: ‘...er <is> op dit moment geen reden om in deze positie iets te veranderen. De discussie over publieke eigendom van de drinkwatervoorziening is gedurende ruim tien jaar uitgebreid gevoerd, in de aanloop naar de vernieuwde Drinkwaterwet. Met een zo essentiële basisvoorziening wil je geen risico’s lopen. Tegelijkertijd vind ik wel dat je altijd moet kijken of en hoe dingen beter kunnen, efficiënter of slimmer.’

Verder in dit nummer: Evides en Vewin betrokken bij een innovatief fosfaatterugwinningsproject op Schiphol; een kennismaking met Tweede Kamer-waterwoordvoerder Jaco Geurts (CDA); twee drinkwater-experts van het RIVM over de gevaren van glyfosaat; dijkgraaf Lambert Verheijen van Waterschap Aa en Maas over o.a. het belang van regulering in de bodem; de visie van collegevoorzitter van het Ctgb, Johan de Leeuw, op ontwikkelingen op het gebied van gewasbescherming; een opmerkelijk water-initiatief van VNO NCW, Vewin, LTO Nederland en VEMW richting de Deltacommissaris; en Europarlementariër Bas Eickhout (GroenLinks) over de KRW, recycling en verblauwing van het Europese landbouwbeleid.
Vewin, Vereniging van waterbedrijven in Nederland